Graniastoslup trojkatny podstawa jest trojkat rownoboczny

image Index       image grafiiti       image Grenwich       image Gry bijtyki       image GR DVP7       image gry Dollz y       

Odnośniki

Teatr Nowy

Temat: zadania z geometrii
zad.1 Trojkat rownoboczny,kwadrat i szesciokat foremny maja ten sam obwod dlugosci 10 cm.Oblicz pole kazdej z tych figur.Ktora z nich ma najwieksze pole, a ktora najmniejsze? zad.2 Podstawa graniastoslupa jest trojkat prostokatny,w ktorym przeciwprostokatna ma dlugosc 8 cm,a jeden z katow ma 30 stopni.Powierzchnia boczna tego graniastoslupa po rozwinieciu na plaszczyzne jest kwadratem.Oblicz pole powierzchni calkowitej i objetosc tego graniastoslupa. zad.3 Suma wszystkich krawedzi ostroslupa prawidlowego trojkatnego wynosi 72cm.Oblicz dlugosc krawedzi podstawy tego ostroslupa,jesli krawedz boczna ma dlugosc 16cm. zad.4 Oblicz obwod okregu wpisanego w kwadrat,ktorego bok ma dlugosc 10 cm.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=545Temat: Graniastosłup
1) Jeśli kąt ostry rombu ma,to krótsza przekątna rombu dzieli go na dwa trójkąty równoboczne. Narysuj taki romb i zobaczysz jak to wygląda.Wysokość rombu Trójkąt utworzony przez przekątną graniastosłupa,krótszą przekątną podstawy i krawędź boczną jest równoramienny i prostokątny,bo ma kąt 45 stopni.Stąd wniosek,że wysokość tej bryły równa jest a.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=11586


Temat: Graniastosłup, walec, stożek - proszę o pomoc
trójkątem równobocznym o boku 6 cm. Oblicz objętość stożka. Zadanie 4. Przekątna prostopadłościanu o długości 6 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa . Przekątna podstawy ma długość 3. Jaką miarę ma kąt alfa ? Zadanie 5. Producent chce wyprodukować puszkę w kształcie walca o pojemności 3000 cm sześciennych i wysokości 2 decymetrów. Ile wynosi promień podstawy puszki w zaokrągleniu do częsci dziesiątych? Zadanie 6. Wysokośc stożka i promień jego podstawy mają długość 2. Jaką miarę ma kąt rozwarcia stożka?
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=6017


Temat: Pole "ostrosłupa prawidłowego"
" />Witam, mam takie ćwiczenie: "Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego ściany boczne są trójkątami prostokątnymi, a krawędź podstawy ma długość 4cm" 1 Mam rozumieć, że jeżeli "ostrosłup prawidłowy" to w podstawie wszystkie boki "są równe" ? 2 Jak jego ściany mogą być trójkątem prostokątnym ? :0 ? 3 Czyli podstawa jest trójkątem równobocznym, ponieważ jest to graniastosłup foremny ?...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=166222


Temat: Pole "ostrosłupa prawidłowego"
... graniastosłup foremny ? Tak, ale to jest akurat ostrosłup ">4. Jak mam obliczyć pole boczne ? z pitagorasa ? Z tw. Pitagorasa obliczysz długość krawędzi bocznej ostrosłupa (czyli długość ramienia trójkąta...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=166222


Temat: Objetość graniastosłupa
" />Objetosc graniastosłupa prawidłowego trojkatnego wynosi 32√3 cmÄŹżË Oblicz wysokosc graniastosłupa wiedzac ze jest ona dwukrotnie dłuższa od krawędzi podstawy. Na początku wprowadźmy oznaczenia - szukana wysokość - krawędź podstawy(skoro wysokość jest 2 razy większa od krawędzi podstawy to krawędź podstawy jest 2 razy mniejsza od wysokosci) Objętość granisatosłupa to podstawą jest trójkąt rownoboczny o boku a (czyli ) pole trojkąta rónobocznego...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=36924


Temat: graniastosłupy
" />Hej mam do zrobienia zadanka potrzebuję ich rozwiązanie jak najszybciej 1. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny, którego przeciwprostokątna ma długość 13 cm, a jedna z przyprostokątnych 7 cm. Oblicz pole i objętość tego graniastosłupa, jeśli jego wysokość jest równa 25cm. 2. Podstawa graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest wpisana w koło o promieniu 16 cm, a wysokość tego graniastosłupa jest równa długości boku kwadratu wpisanego w to samo koło. Oblicz pole i objętość tego graniastosłupa. 3. Podstawą graniastosłupa jest trójkąt równoboczny o wysokości 4 pierwiastek z 3 . Przekątna ściany bocznej jest nachylona do podstawy pod kątem 45 stopni. Oblicz pole i objętość tego graniastosłupa. Z góry dziękuję
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=57318


Temat: Ilość ścian, wierzchołków
" />W graniastosłupie prostym ściany to prostokąty. Licz ilość prostokątów w danej bryle i podawaj ją jako ilość ścian. Figury inne niż prostokąty to podstawy. 1 c) prostopadłościan składa się z 6 prostokątów. W ostrosłupie prawidłowym ściany to przystające trójkąty równoramienne. 2c) czworościan (jak sama nazwa wskazuje ma 4 ściany), wszystkie z nich są trójkątami równobocznymi i jest ich 4. Ale np ostrosłup prawidłowy trójkątny składa się z trzech przystających trójkątów równoramiennych i jednego trójkąta równobocznego. Ma więc 3 ściany. Trójkąt równoboczny jest jego podstawą.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=201025


Temat: Graniastosłup trójkątny, prawidłowy-dziwne polecenie...
" />Mam do zrobienia takie oto zadanie: W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole powierzchni całkowitej jest dwa razy większe od sumy pól obu podstaw. Oblicz cosinus kąta nachylenia ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej. Przecież, jeśli jest to graniastosłup trójkątny prawidłowy tzn, że jego podstawą jest trójkąt równoboczny. W tego typu trójkącie wszystkie trzy kąty mają miarę 60 stopni. Tak więc cosinus kąta...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=10828


Temat: Kula wpisana w stożek oraz drugie z graniastosłupem
" />1.W stożek, którego przekrój osiowy jest trójkątem równobocznym wpisano kulę. Oblicz stosunek objętości kuli do pozostałej części stożka. 2.Oblicz pole całkowite i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego w którym przekątna przekroju przechodzącego przez krawędź boczną i wysokość podstawy ma długość 8 pierwiatków z 3 oraz tworzy z wysokością tego graniastosłupa kąt 60 stopni
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192269


Temat: Pole i objętość graniastosłupów
" />1.Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest nachylona Do płaszczyzny podstawy pod kątem 60stopni. Oblicz pole powierzchni Całkowitej jeżeli długość krawędzi podstawy jest równa 5cm 2.Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o długości 6pierwiastków z 3 tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 30 stopni. Oblicz objętość graniastosłupa. 3.W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna ściany bocznej ma długość 6cm i tworzy z krawędzią podstawy kąt 60 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. 4.Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego,którego krawędź podstawy długości 9cm tworzy z przekątną ściany bocznej kąt 60 stopni. 5.Oblicz objętość graniastosłupa prostego,którego podstawą jest trójkąt równoboczny opisany na okręgu o promieniu 2 pierwiastki z 3cm przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt,którego miara jest równa 30 stopni Tylko jak byście mogli to jakimś...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=117962


Temat: oblicz wymiary, ilość farby - zadania różne
" />1.Z kuponu materiału o szerokości 60 cm i długości 5,4 m krawcowa wycięła dwie chusty w kształcie przystających trójkątów prostokątnych równoramiennych o ramionach równych 0,6 m oraz osiem lambrekinów do okien stołówki szkolnej, w kształcie przystających trapezów równoramiennych. Różnica długości podstaw każdego trapezu jest równa szerokości kuponu materiału. Narysuj w skali 1 : 30, w jaki sposób krawcowa pocięła materiał, wiedząc, że wykorzystała go w całości. Jakie wymiary miał jeden lambrekin? 2.Działkę w kształcie trapezu prostokątnego podzielono wzdłuż krótszej przekątnej na dwa trójkąty. O ile więcej metrów bieżących siatki potrzeba na ogrodzenie jednej z działek, jeżeli trzy kolejne prostopadłe zewnętrzne części płotu mają długości: 18m, 24m, 28m? 3.Czy na kartce o wymiarach 14,5 cm i 22 cm można narysować siatkę ostrosłupa o podstawie trójkąta równobocznego o boku 6 cm, jeżeli jedna z jego krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy i ma długość 10 cm? Jeśli nie, narysuj siatkę tego ostrosłupa w odpowiedniej skali. 4.Każda kolumna podpierająca strop podziemnego parkingu samochodowego ma kształt graniastosłupa prawidłowego czworokąteno o wysokości 2,5m i krawędzi podstawy 75cm.Kolumny postawiono pomalować farbą o pojemności 1 litra każda.Czy ta ilość farby wystarczy na...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=54143


Temat: Graniastosłup prawidłowy trójkątny w stożku...
" />W stożek o promieniu podstawy R i wysokości H wpisano graniastosłup prawidłowy trójkątny w taki sposób, że dolna podstawa graniastosłupa zawiera się w podstawie stożka, a wierzchołki górnej podstawy leżą na powierzchni bocznej stożka. Oblicz objętość graniastosłupa wiedząc, że wszystkie jego krawędzie są równej długości. Skorzystałem tutaj z twierdzenia sinusów, bo w podstawie jest chyba trójkąt równoboczny, na którym opisane jest koło... a - bok graniastosłupa V=? H , R a objętość o ile dobrze pamiętam to iloczyn pola podstawy do wysokości, czyli także Pole podstawy czyli Niestety nie zgadza mi się z odpowiedzią, która brzmi zdaje mi się że pomyliłem się już na początku, i ta podstawa stożka wcale nie będzie opisana na trójkącie... o taką malutką pomoc proszę ; )
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=155324


Temat: Graniastosłupy, ostrosłup, stożek
" />witam mam parę zadań i problem w tym bo nie wiem czy dobrze rozwiązuje ,więc jak ktoś byłby chętny pomóc to ot one zad1.W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym pole podstawy jest równe 10.Oblicz długość przekątnej graniastosłupa ,jeśli jego wysokość jest równa przekątnej podstawy. zad2.W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie mają tę samą długość .Oblicz objętość tego graniastosłupa jeśli wysokość podstawy ma h=2 *pierwiastki z 3(sorki że tak ale nie wiem jak zrobić pierwiastek z 3) zad3,Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi bocznej 10 i przekątnej podstawy 12 zad4,Stożek powstaje w wyniku obrotu trójkąta równobocznego wokół jego osi symetrii.Oblicz pole powierzchni i objętość stożka ,jeśli obwód trójkąta ma 30cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=98171


Temat: wzory na franastosłupy i ostrosłupy
" />Graniastosłupy: Pole podstawy: trójkątny - no bez żartów... wzoru na pole trójkąta równobocznego nie znasz? czworokątny - bez komentarza... w podstawie jest kwadrat sześciokątny - sześciokąt ma to do siebie, że składa się z sześciu trójkątów równobocznych.. wzór? patrz graniastosłup trójkątny razy sześć. Pole boczne - krawędź podstawy - wysokość trójkątny - czworokątny - sześciokątny - Ostrosłupy: Pole podstawy: trójkątny - no bez żartów... wzoru na pole trójkąta równobocznego nie znasz? czworokątny - bez komentarza... w podstawie jest kwadrat sześciokątny - sześciokąt ma to do siebie, że składa się z sześciu trójkątów równobocznych.. wzór? patrz ostrosłup trójkątny razy sześć. Pole boczne - krawędź podstawy - wysokość ściany bocznej trójkątny - czworokątny - sześciokątny -
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=186018


Temat: graniastosłup wpisano w stożek
" /> Oznaczmy długość krawędzi graniastosłupa przez x. Rysujemy przekrój osiowy stożka (na rysunku po lewej jasnoszara płaszczyzna przekroju) - trójkąt równoramienny. W ten trójkąt wpisany jest prostokąt (przekrój graniastosłupa) o bokach oraz (wysokość podstawy graniastosłupa czyli wysokość trójkąta równobocznego). Zauważamy dwa podobne trójkąty równoramienne zatem: Do wyliczenia x potrzebujemy H: mając x wyliczysz objętość
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=114989


Temat: Graniastosłup prawidłowy trójkątny - V oraz Pc
" />Ok, a podanej wyżej wskazówki nie możesz przekazać? Myślę, że dalej potrafiłby policzyć -- 4 marca 2009, 22:13 -- Objętość graniastosłupa to pole podstawy razy wysokość. W podstawie jest trójkąt równoboczny (bo to graniastosłup trójkątny prawidłowy) więc pole podstawy to: , u nas , wysokość Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to suma pól wszystkich ścian czyli mamy trzy ściany boczne będące prostokątami o wymiarach na , oraz dwie podstawy które są trójkątami równobocznymi o boku .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112636


Temat: Graniastosłupy
" />1.Podstawą graniastosłupa jest trójkąt równoboczny ABC o boku a. Rzutem prostokątnym wierzchołka A1 jest środek ciężkości drugiej podstawy, a krawędź A1 tworzy z krawędzią podstawy kąt 45 stopni. Wyznacz objętość i pole powierzchni bocznej graniastosłupa. 2. Oblicz pole powierzchni całkowitej prostego graniastosłupa trójkątnego, którego wysokość ma długość 50 a krawędzie podstawy 40, 13, 37. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadanek.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=47705


Temat: Graniastosłupy
" />Prosze o pomoc poniewaz steometria to moja slaba stona:) dziekuje z góry. 1.Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny,którego przekątna d tworzy z krawędzią podstawy kąt alfa.Oblicz objętosc graniastosłupa. 2.W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna sciany bocznej wynosi d. Przekątna podstawy i przekątna sciany bocznej poprowadzone z tego samego wierzchołka graniastosłupa tworzą kąt alfa.Oblicz objętosc graniastosłupa. 3.Podstawą graniastosłupa jest trojkąt równoboczny o boku a.Przekątna sciany bocznej jest nachylona do drugiej sciany bocznej graniastoslupa pod kątem alfa.Onlicz pole powierzchni graniastoslupa. 4.Przekątna prostopadłosciau ma dlugosc d i tworzy z płaszczyną podstawy prostopadłoscianu kąt alfa , z płaszczyna zaś jednej ze scian bocznych kąt beta.Oblicz objętośc tej figury. 5.W graniastołupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy równa jest a i towrzy z przekątną sciany bocznej, wychodządzej z tego samego wierzchołka, kąt alfa.Znajdz objętosc tego graniastosłupa. 6.W graniastoslupie trojkatnym prawidłowym kat nachylenia przekatnej sciany bocznej do drugiej sciany bocznej rowna sie alfa.Krawedz podstawy graniastoslupa rowna sie a.oblicz objetosc tego graniastoslupa. z gory dziękii:********...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=64677


Temat: wymiary graniastosłupa o największym polu pow. bocznej
" />Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o wysokości 6. W stożek wpisujemy rożne graniastosłupy prawidłowe trójkątne tak ze jedna podstawa graniastosłupa jest zawarta w podstawie stożka, a wierzchołki drugiej lezą na powierzchni bocznej stożka. Wyznacz wymiary takiego graniastosłupa, którego pole powierzchni bocznej będzie największe. z góry dziękuję za pomoc
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=193690


Temat: zad. z *
" />wzór na objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego to zauważ teraz że sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów rónobocznych, zauważ też że dwie wysokości tych "mniejszych" trójkątów w podstawie sześciokąta tworzą dł. boku trójkąta w podstawie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego. natomiast wysokość trójkąta równobocznego to oznaczmy przez b dł. boku jednego z sześciu trójkątów równobocznych tworzących sześciogąt foremny, mamy: objętość graniastosłupa prawidłowego o podstawie sześciokąta to
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=34633